FPT Software (657)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Sinh viên năm tư)  

Em mới đi làm bài test bên fsoft, bài test bao gồm cả Tech và IQ. Sau khi làm bài test thì qua nghe tư vấn, khách quan thì e thấy lộ trình đào tạo bài bản và chi tiết.

Ẩn danh đã   9 ngày trước

Bác làm bài test ở FPT HCM à

Fresher đã   9 ngày trước

Vẫn tuyển Fresher như trước hả bạn, hay là khóa 25M vậy