FPT Software (657)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Dev quèn)  

Mình làm tính đến nay cũng 4 năm có lẻ rồi, không dưới 10 lần có ý định bỏ fsoft mà đi... nhất là những đêm OT cho dự án cháy, mà các bác biết dự án Nhật nó cháy thế nào rồi đấy :3 nhưng lý do lớn nhất để mình ở lại đến giờ là các anh chị leader và đồng nghiệp cùng dắt díu nhau vượt qua :3

Ẩn danh đã   9 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like