FPT Software (657)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Analia (Dev gần 3 năm kinh nghiệm)  

Với đứa đã từng có thời gian gắn bó với Fsoft hơn 2 năm như Tôi thì Tôi thấy Fsoft có thể không tốt với các bác, nhưng Tôi lại luôn biết ơn Fsoft vì Fsoft không những dạy nghề cho Tôi mà còn dạy Tôi cả kĩ năng mềm nữa.