FPT Software (657)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Ẩn danh (ẩn danh)  

Thấy Fsoft mới mở khóa đào tạo dành cho người mới bắt đầu. Không biết chất lượng đào tạo với đầu ra có OK không mọi người?

Ẩn danh đã   10 ngày trước

ok hay không còn do người học,mà nghe nói phí tận 25m lận