FPT Software (656)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Hối hận (Quèn)  

Gần 2 năm chém gió ở Fsoft,... giờ pv đếch có pass nổi :(

Soái tỉ đã   10 tháng trước

Ngu thì chết, bệnh tật gì? Đủ ký tự chưa?