FPT Software (656)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

dev quèn chính (FSU)  

Bánh xe lịch sử đang đi tới, bạn có muốn đâm đầu vào Fsoft làm outsourcing với onsite như đứa ngu đần lạc hậu không? https://tuoitre.vn/tu-gia-cong-phan-mem-sang-thiet-ke-san-pham-ky-1-cham-nhung-can-thiet-20190909200058246.htm

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Mes.mit đã   10 tháng trước

Đúng là gia công chỉ dành cho bọn não ngắn, dù nấp dưới cái mác onsite