FPT Software (656)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Quốc Trung(culi) (Culi)  

Khi nghĩ hợp đồng đào tạo có bạn nào bị đền bù chi phí đào tạo k ạ ? Cách xử lý, e đang có dự đinh chuyển việc

Dev liêù đã   8 tháng trước

Thích thì nghỉ sợ gì. Tiền đâu mà trả. Ko lẽ kiện ra toà