FPT Software (656)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Cựu dev (BU52)  

Cơ chế Fsoft tự nó đã dung túng cho những người bất tài nhưng giỏi chém và nịnh. Ở chung được với bọn ấy thì...

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like