FPT Software (656)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Tên họ? (Fresher)  

chuẩn bị vào vị trí fresher fpt software đà nẵng . Mấy bác nghĩ sao khi vào đây.