FPT Software (300)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Nguyễn Hoàng Đạt (Dev)  

HR chửi l*n vào mặt tôi ngay khi tôi nộp đơn xin nghỉ việc, tôi không hiểu.