FPT Software (265)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

High (Pos)  

Ấn tượng mấy em HR, tìm mọi cách hứa hẹn để kéo mình vào Fsoft =))