FPT Software (211)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Ẩn danh (Đang là DEV)  

Việc mọi người đánh giá về một cty với lời lẽ thô thiển chừng mực nào đó không được ghi nhận đúng rồi. Khi đánh giá hãy nhìn nhiều chiều khác nhau, nếu họ quá tệ có lẽ họ sẽ không tồn tại và phát triển được.

Chê là việc dễ nhất trên cõi đời này. Ca sỹ nổi tiếng cũng bị chê nếu hát sai 1 nốt nhạc, tổng thống cũng bị chê nếu cái vẫy tay lạc một nhịp. Đến cả Chúa và Phật loài người còn chê được thì phàm con nguời thường ai tránh được thiếu sót.

Tôi đi làm cũng nhiều cty, chỗ nào cũng có cái hay, dở. Có thể hay với người này mà dở với người khác và ngược lại. Sự nhìn nhận phiến diện chừng mực nào đó nói lên sự hạn chế của chính mình. Nếu chê ông PM quản lý dở thì sao không thể hiện năng lực của mình để thay họ? Nếu chê họ bóc lột sao không chứng minh mình làm được hơn cái mình nhận? Nếu họ giao việc mà bạn hoàn thành tốt thì có ai chê bạn không? Bạn OT có thể do năng lực hưa tới nên hứa đại đến lúc làm không xong phải OT rồi bắt họ phải trả OT. Liệu đúng không? Vài dẫn chứng như vậy. Nếu mọi người có evidence hẳn hoi mà nói ra thì không ai phủ nhận, cón nói chung chung thì ai nói cũng được.

Tôi vẫn đang làm, vẫn có những bức xúc nhất định nhưng vẫn cố gắng để đấu tranh cho cái đúng nhất và chừng mực nào đó cũng OK. Chính những sự nỗ lực đó mới thấy giá trị của mình.

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like