FPT Software (656)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Long (AVI)  

Nghe đồn Fshit đang đú theo trend AI với Big Data, bằng cách tuyển bọn Fresher vào làm outsource gắn mác AI specialist mí lị Deployment Strategist =))

Dev Fsoft đã   Một năm trước

Chuẩn vãi đái