FPT Software (656)

Dịch vụ 1000+
FPT Software Đường D1 Phường Tân Phú District 9 Ho Chi Minh

Newbie (Nowhere)  

Những người tớ quen, chưa vào Fsoft thì can bảo đừng vào. Vào rồi cũng bảo đừng apply dù pv cực dễ. Thế là thế lào?

Ẩn danh đã   Một năm trước

Đọc review đi ùi biết nha :D

Ẩn danh đã   Một năm trước

Tao chưa thấy ai khuyên vào Fsoft, trừ bọn ăn bonus tìm người và bọn bần nông