Focus Asia | Tiêu Điểm Châu Á (2)

Sản phẩm 151-300
138 Nguyen Dinh Chieu District 3 Ho Chi Minh

Anonymous (Candidate quèn)  

"e biết xe 29 chỗ với xe 35 chỗ khác nhau chỗ nào ko?"
Đi phỏng vấn nhận được câu hỏi này là biết trình độ
chuồn gấp, méo bao giờ quay lại

Focus cái lon coca (Nhân viên quèn)  

Văn phòng thì xấu
Cách làm việc thì như kiểu nhà nước, bảo hiểm hay thuế thì không đóng đúng chuẩn
Ông Trực lúc nào cũng làm mặt ngầu, đi ăn sáng mà cũng cọc nữa hả cu?
Né gấp

Hiếu đã   6 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like 🤣🤣🤣🤣