Fitmed (2)

Sản phẩm 151-300
Go Vap, Ho Chi Minh

Dev quèn  

Chính xác là công ty One Health. Mình đóng góp ~5 năm nhưng có chuyện là bọn nó vẫn hâm he và muốn đuổi. Cái ngữ síp như vầy mí bận có nên làm? Tùy các bợn chọn

Noway đã   Một tháng trước

Chuẩn. Gặp vấn đề chưa biết rõ nguyên nhân là bị đổ thừa rồi hâm he. Loại này thì nói làm gì nữa bạn. biên sắc biến, bâm sắc bấm thôi ....

Ẩn danh  

Đây là công ty One Health nha các bác. Fitmed là công ty thuộc One Health đó.
Né .... Trá hình đó.
Đây là link review của nó:
https://reviewcongty.com/companies/one-health

Hai đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, chính xác lừa đảo tặng 1 like

Ẩn danh đã   24 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like