FANXIPAN (10)

Sản phẩm 51-150
130 Nguyễn Đức Cảnh Hoang Mai Ha Noi

Ẩn danh (Dev quèn)  

Công ty tử tế đấy chứ.
Không gia hạn tiếp hợp đồng ở thời điểm cuối năm nhưng báo trước cũng rất lâu, có thời gian đi tìm việc mới.
Chưa kể, vẫn có thưởng tết, dù ít nhiều vẫn là có