FANXIPAN (10)

Sản phẩm 51-150
130 Nguyễn Đức Cảnh Hoang Mai Ha Noi

Nhân viên quèn (Nhân viên quèn)  

Công ty gia đình, nhân sự cũng gia đình. Thưởng tết cũng kiểu gia đình, sếp thích thì sếp thưởng, đánh giá thì mang tính cá nhân. Hợp sếp thì gì cũng có không thì tồn tại và ăn lương hàng tháng thôi có làm mấy cũng chẳng ai để ý đâu.