FANXIPAN (10)

Sản phẩm 51-150
130 Nguyễn Đức Cảnh Hoang Mai Ha Noi

Ẩn danh (Dev mới phỏng vấn chưa đi làm)  

Chưa làm việc tại đây nhưng công ty đăng tuyển lương 1 kiểu đến lúc phỏng vấn lương 1 kiểu, bảo mình chuyển việc trong khi lương còn thấp hơn công ty đang làm việc :))

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bao giờ năng lực tiến bộ hơn thì hẵn nghĩ chuyển việc lương sẽ cao hơn. Tấm chiếu mới rồi :P