FANXIPAN (12)

Sản phẩm 51-150
130 Nguyễn Đức Cảnh Hoang Mai Ha Noi

No name (Intern)  

Môi trường siêu tốt nhưng tiếc vì hồi đó thực tập kiến thức nông cạn nên bị kick,điều tiếc nuối nhất bây h