FANXIPAN (10)

Sản phẩm 51-150
130 Nguyễn Đức Cảnh Hoang Mai Ha Noi

Ẩn danh (Dev quen)  

sếp vui tính đồng nghiệp hòa đồng hỏi ai cũng được tiếc là kiến thức ít quá lên xin nghỉ

Người đi dạo đã   3 năm trước

Kiến thức công ty cung cấp ít hay kiến thức bạn ít?