F88 (11)

Sản phẩm 1-50
275 Nguyen Trai Thanh Xuan Ha Noi

Dencanhan (Chuyên Viên Cao Cấp)  

Làm ăn bát nháo, lúc làm thủ tục nghỉ việc ko thông báo gì, tháng nhận lương ko có tiền hỏi lại mới được báo là sau 20 tháng kế tiếp mới được lĩnh. Lúc nhận được thì bị trừ 20% với lý do không được nhận lương KPI tháng (Làm đủ tháng vẫn bị trừ) với lời giải thích là quy định chung. WTF trong khi hợp đồng không hề ghi lúc nghỉ ko nói 1 lời như thế khác gì ăn cướp.

Dev quèn đã   2 tháng trước

Anh làm dev hả? phải đợi 20 tháng mới được lĩnh lương tháng cuối sao?