F88 (11)

Sản phẩm 1-50
275 Nguyen Trai Thanh Xuan Ha Noi

abc (CSKh)  

Cho hỏi có ai đi pv CSKH xem jd thì thấy lương hấp dẫn còn ko biết phòng vấn và môi trường làm việc thế nào ? nhờ mọi người chỉ giáo cho với ạ