Evolable Asia (79)

Dịch vụ 501-1000
90 Nguyen Dinh Chieu District 1 Ho Chi Minh

Người buôn gió (Bod)  

Evol -> Eas -> Hybrid Tech giờ chính thức thành cái vỏ rỗng ruột. Cty về tay vịt ngan quản lý thì tiến dần đến thối nát, làm qua ngày thì ô kê. Chóp bu keo kiệt, ăn dày và tham lam đến mức éo nhả tý gì xuống tới nhân viên. Chế độ cho nv bỏ gần hết rồi, hết lạc vạc đến xương, cty không có giá trị cốt lõi, suy tàn rồi. Ng giỏi đã đi hết