Evolable Asia (79)

Dịch vụ 501-1000
90 Nguyen Dinh Chieu District 1 Ho Chi Minh

alonxo (SFC)  

Sau 2 năm làm việc thì nhận ra là cty như shit, nhất là các benifit, éo có cái con mẹ gì.
Tới cái du lịch cty năm nào cũng đưa cái lịch trình như hành xác.
Đâu ra cái kiểu du lịch mà vừa đi làm về leo lên o tô đi 7h đồng hồ, chơi chưa nóng người đã xách đít đi về, mà vừa về thì lại cbi sáng mai đi hiến máu luôn.