Est Rouge (9)

Dịch vụ 51-150
16 Lý Thường Kiệt Hai Chau Da Nang

Ẩn danh  

Mình cũng vừa phỏng vấn xong và nhận được thông báo tạch. Tuy tạch nhưng vui vì thấy mình thiếu sót nhiều sau phỏng vấn. Có cơ hội sẽ quay lại