Est Rouge (9)

Dịch vụ 51-150
16 Lý Thường Kiệt Hai Chau Da Nang

Ẩn danh  

Bạn mình làm ở đây nè, công ty này trang thiết bị hiện đại vê lù, tao thấy toàn xài Mac Book Pro. Mấy con nhỏ admin cũng xài Macbook thật là vãi đái. Nghe bảo trong công ty toàn quái vật, văn phòng tự do. Chúng nó dùng mô hình flat nghe bảo mọi người như nhau, suốt ngày cãi nhau chí choé trong công ty. Lương thì không biết cao không vì bạn tao không nói nhưng có vẻ xông xênh