Episerver (54)

Sản phẩm 51-150
165 Thái Hà Dong Da Ha Noi

Bạn trẻ (Dev)  

Công ty rất tốt, nhưng môi trường không phù hợp với người trẻ

Ẩn danh đã   6 ngày trước

Ủa là sao má? Nhân viên GenZ đi làm đầy mà má?

Dev đã   21 giờ trước

Đúng là cty gần đây có tuyển nhiều ng trẻ vào, nhưng để xem các em gắn bó đc bao lâu nhé bạn trên, và nhìn quanh cũng có tương đối nghỉ r đó. Môi trường ở đây không năng động và "già" là rõ rồi, ai cũng nhìn thấy, việc gì phải nhảy dựng lên thế.