Enuy Việt Nam (1)

Sản phẩm 1-50
2 Đức Diễn Bac Tu Liem Ha Noi

ẩn danh (Dev quèn)  

Công ty cực kì tệ, sếp hâm hâm
Được cái vui chơi chứ làm ăn không ra cơm cháo gì
Đại loại nên né ra

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like