ekino Vietnam (62)

Dịch vụ 51-150
184 Lê Đại Hành Q.11 Ho Chi Minh

HR (Chưa có)  

Thấy tuyển C developer 2000$, phỏng vấn vào khó không sư huynh.

Dev (Chưa có)  

Ekino rất xàm lông nhất là HR Mai vs thằng Frank :D

dev đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

khung (hòm)  

I have thought since, that I felt much like Paul, when he made his defense before King Agrippa, and related the account of the vision he had when he saw a light, and heard a voice; but still there were but few who believed him; some said he was dishonest, others said he was bmad; and he was ridiculed and reviled.