ekino Vietnam (53)

Dịch vụ 51-150
184 Lê Đại Hành Q.11 Ho Chi Minh

fresher  

sắp tới em tính apply fresher QC bên này, không biết là lương bên này deal khoảng nhiêu là hợp lý vậy ạ ?