ekino Vietnam (53)

Dịch vụ 51-150
184 Lê Đại Hành Q.11 Ho Chi Minh

Fake1 (Đứng làm)  

Hôm qua anh em có ai đi coi pháo bông không? mấy anh cho ý kiến năm nay bắn sao