ekino Vietnam (53)

Dịch vụ 51-150
184 Lê Đại Hành Q.11 Ho Chi Minh

Fake 2 (kế bên Fake 1)  

Em bạn thằng Fake 1 nó nhờ em lên đây rờ cái để PR bài của nó lên top. Anh em cho nó ý kiến với