Effect Soft (2)

Dịch vụ 1-50
Ha Noi

Đã từng làm EFFECT 2 tháng (BA)  

Không nên vào công ty này, sếp lừa kinh lắm!!!!!!

Bánh bèo cô đơn (Nhân viên kỹ thuật)  

Sếp thì toàn gây áp lưc, nhân viên bỏ lũ lượi từ kin doanh đến kỹ thuật, lương thì thấp thôi rồi, mức lương chỉ cạp đất mà ăn