Edso Labs (27)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Ẩn danh  

Đi làm còn phải đề phòng nó trừ lương, thương nghĩ lễ trừ ngược trừ xuôi hết cmnl, tiền đi du dịch thì chuyển qua mua bảo hiểm làm giàu cho lão sếp ngu ngục, nói chung nát anh em né ra còn kịp!