Edso Labs (27)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Phê Bình Thuần(IOS)  

Né ô Thuần của Ulife ra nhé
kinh nghiệm chả có mẹ gì
suốt ngày thượng đẳng
k hề training nhân viên
nhưng lại cứ thích đòi hỏi phải làm đc cái này cái kia
bản thân thì toàn đi copy code
trả lương thì lèo bèo dăm 3 triệu
tóm lại là nát

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev đã   Một tháng trước

Đồng ý.........................