Edso Labs (27)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Ẩn danh (Dev quèn)  

Công ty như cc vậy. Hr làm ăn kém chuyên nghiệp, sếp thì cũng tào lao

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like