Edso Labs (20)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Ẩn danh  

Mất 2 tiếng đồng hồ phỏng vấn, hỏi mọi thứ trên trời dưới đất, cả quy trình công ty cũ như thế nào, bla bla... nhận lại là chả có email nào.