Edso Labs (20)

Sản phẩm 1-50
Nam Tu Liem, Ha Noi

Người đi pv  

Lúc đầu vào đọc review thấy các bác bảo no call, no mail cũng ko tin lắm. Bây giờ em xin xác nhận lại là đúng 100%. PV được gần 4 tuần rồi ko thấy mail là được hay tạch để ứng viên còn biết. Thiếu tôn trọng ứng viên quá.

Dev nơi khác đã   5 tháng trước

4 tuần mà bác còn thời gian kiên nhẫn chờ, em chỉ 2 ngày không mail là cho next