Easybook.com (2)

Sản phẩm 51-150
04 Nguyen Dinh Chieu District 1 Ho Chi Minh

chim heo  

Đã từng phỏng vấn qua mail công ty này ,trả lời đúng hết các câu hỏi thì bỗng dưng im bặt đéo hiểu tuyển dụng kiểu j ?

.............. (...............)  

ai đi phỏng vấn chỗ này r cho mình xin ít review