DXC Vietnam (14)

Sản phẩm 1000+
Ho Chi Minh

Culi IT (IT cài win dạo)  

Nay mới đi pv cty thử xem sao tại đag ế, thấy a Văn gì đó nc lịch sự, sắp tới gặp nhân sự thử xem sao, ko hiểu sao mn chửi cty dữ thế, pv mảng infra. Mn cho hỏi mảng infra bên này ok ko.