DOL Tech (6)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

1/ công ty gia đình, có 2 ông chú lập dị không bao giờ nói chuyện toàn lườm người khác và có thói quen mách lẻo và 1 bà mẹ phong kiến vãi nồi ra, rất thích chửi người khác. Văn phòng dơ không có lao công không khăn giấy. Phòng ăn chứa max 6 người nhưng k được ăn ở bàn làm việc, muốn ăn phải đợi người khác ăn xong rồi mới được vô ăn. Toilet thì hôi vãi ra.
Bãi để xe nhỏ cộng với mấy thành phần để xe ***. Đi làm sớm là xác cmn định dắt xe thôi cũng lên chuột được.
2/ Hơn cả là sẽ bị đuổi bất thình lình.
3/ bàn việc với PM nên ghi âm lại.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Hài vãi :)).
Mà cty hãm nhất từng làm.

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Tui nè đã   8 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like