DOL Tech (6)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

Ẩn danh  

Sếp vui thì cho làm, buồn thì đuổi,
sáng còn làm, chiều có khi bị đuổi.
Còn nghe đồn là chơi chiêu nhân viên nữa.
Chốt: 0 điểm.

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like