DOL Tech (6)

Sản phẩm 1-50
District 10, Ho Chi Minh

Chồn .... (Được xem như culi)  

May nghỉ không bị quỵt tiền. Mua thuốc trợ tim khi làm ở đây, khi nào sếp buồn đuổi thì uống. Như l*n

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một năm trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like