Doctor Anywhere Việt Nam (2)

Sản phẩm 51-150
Ha Noi, Ho Chi Minh

Người từng làm việc ở đây (Nhân viên)  

Công ty dùng người theo kiểu "vắt chanh bỏ vỏ"
Thậm chí đối với những quản lý cấp trung cũng bị như vậy. Lúc còn làm thì "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa (thực chất là bề ngoài vậy thôi). Đến lúc quyết định nghỉ thì thái độ quay ngoắt 180 độ.

Người từng làm việc ở đây (Nhân viên)  

Công ty hoạt động không quy củ.
Sếp không có tầm nhìn, luôn quyết định cảm tính.
Bè phái, trọng dụng ng xu nịnh.

Người cũ đã   16 ngày trước

"Xếp" Long là trùm nha