DKIV (2)

Sản phẩm 1-50
115/77 Lê Văn Sỹ, Ward 13 Phu Nhuan Ho Chi Minh

người qua đường (nhan vien què)  

công ty ko co quy trình tuyển dụng rõ ràng

Ok lalala (quen)  

công ty ko rõ ràng... đừng vào phí thoi gian...