DISION Tech LLC (176)

Sản phẩm 1-50
District 2, Ho Chi Minh

Review nổi bật

Dev (Dev)  

Trước khi quyết định đến với công ty, mình cũng chưa tin lắm
Sau khi làm được vài tháng mình nghĩ đây là công ty gắn bó lâu dài
Yêu Dision

DEV đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dision 9999 đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev1 đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev1 đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev Bóng đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like. Chuẩn luôn

Ẩn danh (Dev)  

Nhỏ có học nên lớn lên đc vào dision
Yêu Dision

Dev đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   5 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

DS (PJ)  

Môi trường tốt để làm việc gắn bó lâu dài trong giai đoạn kinh tế đang bão hòa.
Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, phát triển cùng công ty và cũng là đang tự cho mình cơ hội để nắm bắt nâng cao giá trị bản thân đấyyyyy

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

anh dũng là tui (dev)  

đi teambuilding vui quá trời, dù mới vào làm có 2 tháng thôi, mãi vững mạnh và coding hết mình, chơi hết sức

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   4 tháng trước

coding legend, party champions

Ẩn danh đã   4 tháng trước

vui thật mà, uống bia rụ banh xác lại còn chơi ma sói

Ẩn danh đã   4 tháng trước

bao vui, bao cười

front end mãi đỉnh đã   4 tháng trước

quang tao cai boong

Ẩn danh đã   4 tháng trước

backend đỉnh của đỉnh

Ẩn danh đã   4 tháng trước

đam mê trò loto

Ẩn danh đã   4 tháng trước

team ma sói đông vuiiii

team nhảy múa quạt đã   4 tháng trước

tuyệt vời, ở resort 4 sao view đỉnh vãi chưởng hahaha

dev team đã   4 tháng trước

phát hiện nhiều nhân tài quá: singer, dance, play piano, good swimming, etc
cho 100 điểm công ty Dision mãi đỉnh

developers đã   4 tháng trước

giờ mới hiểu cảm giác sếp người Đức là thế nào, và đã hiểu party dữ dằn cỡ nào, mấy chị nữ uống quá dữ rồi

Ẩn danh đã   4 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

dev tung tăng đã   4 tháng trước

vui thiệt mà, say mèm luôn ahihi

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

devvvvvvvvvv  

munnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   10 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   7 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like


dev lừng danh (dev xịn)  

Côngty rất ưu ái, cắt bánh trung thu và ăn cùng nhau mọi người vui vẻ, xoá tan không khí căng thẳng liền

Ẩn danh đã   Một ngày trước

Công ty nào chẳng có ?

Ẩn danh đã   15 giờ trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một giờ trước

Review nhảm, xoá giùm!
Ơn của chúa trời ban cho đó, nhận rồi biết ơn đi bạn.

Ẩn danh (Dev quèn )  

Mình đang làm việc tại đây. Sau vài tháng, đối với cá nhân mình thấy đây là môi trường tốt. Có một ít số Dev khi ra đi, thường hay có tính xấu cứ nói này kia về Công ty thôi. Chứ mình thấy mọi thứ rõ ràng, học được nhiều thứ ở đây.
Sẽ gắn bó với Dision lâu dài.

Hihi đã đề nghị xóa ❌   11 ngày trước

Dev thiệt ko z :))

Ẩn danh đã   9 ngày trước

Nói xấu gì? Không tốt thì nói không tốt

Người viết code (Coder )  

Làm vừa với môi trường vui và đồng nghiệp thân thiện là điểm cộng lớn. Mặc dù có 1 xíu áp lực về code nhưng vẫn ok với mình

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev đã   12 ngày trước

Đúng đúng đúng

Dev đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà thích nhàn nhã mấy Code ơi!

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Như miếng chả, chả ra gì.

Người chính nghĩa đã đề nghị xóa ❌   12 ngày trước

Thứ người gì mà toàn hứa lèo, nói khoác. Kiểu đã nghĩ cty rồi thì muốn gì thì nói à? Con còn nhở đó, nên để đức lại cho con nó nhờ. Giỏi thì ko làm ngành này nữa nha, chứ còn làm là còn đụng mặt nhau à.

Dev đã   12 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Dev đã   12 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Dev đã   12 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Dev đã   12 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Đề nghị xóa revwiew nhảm đã   12 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Reply người chính nghĩa đã   12 ngày trước

Toi biết bạn đang nói ai, toi không viết cái review này, đừng đoán mò rồi chửi người ta vô tội vạ như vậy. Muốn 3 mặt 1 lời thì 0559018158. Mình đã rv 5* thật lòng với trải nghiệm làm việc của mình vậy mà vẫn bị nghĩ xấu + chửi ??? Lòng người 😞

P/s: Cậu bé bong bóng

Ẩn danh đã   4 ngày trước

bạn sợ tụi nó sao?

Dev dev (Dev thôi nè)  

Vô làm mọi người chỉ việc tận tình. K có khoảng cách giữa người cũ và người mới. Lại làm việc chung với mọi người vui vẻ. Rõ là code cũng áp lực nhưng cũng rất vui vì đã làm ở đây

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Thiệt không? Hay là ngồi dev mà nghe những lời không hay sau lưng

Ẩn danh đã   15 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh  

Ít nhất 60 triệu, ít nhất 60 triệu, ít nhất 60 triệu x60 lần x60 lần x60 lần x60 lần x60 lầnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Làm bảo mật thì mình phải biết bảo mật thông tin bạn nhé

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   22 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   20 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Cậu bé bong bóng (Dev gà mờ)  

Dision của ngày đó chính là Dision tuyệt vời nhất, nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa hai điều tuyệt vời đó cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân!

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Là sao má? Chơi đá cho cố vô rồi nói xàm

??? đã   Một tháng trước

u did a great job 👏

Hihi đã   Một tháng trước

Lời vào đá ra

Ẩn danh đã   17 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   13 ngày trước

Thằng l0n đean

dev  

“The books that the world calls immoral are the books that show the world its own shame” Oscar Wilde

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

"Good books tell us what morality is"

Ẩn danh đã   Một tháng trước

“Bad times don’t last, bad guys do” - Scott Hall

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh (dsncc)  

đi làm bỏ công sức để kiếm được đồng tiền chứ có chìa tay ra xin đâu mà sao cái lũ ngu này cứ bảo phải biết ơn công ty nhỉ ?

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Vậy mới đi thao túng tâm lý được

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Vi phạm polici bị chấm dứt hợp đồng quay sang cắn à br, bẩn quá br

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Trả lời câu hỏi người ta đi kìa cựu dev, m không trả lời được mới cay quá đi xỉ vả người ta đó. Nói cho m nghe công ty này benifit ko hơn ai nên đừng có kiểu nghĩ ngta cần nhé

Dev đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike
wrong review

Con bóng Sóc Trăng  

Bạn Cựu dev gì đó ơi, mình vẫn đang làm việc và mình tò mò bạn tên gì mà cứ vào bữa là ghé công ty á, có thể public teên cho mọi người cùng biết không? :))))

Intern (Dev)  

Xưa mình đi thực tập cty trên cả tuyệt vời luôn. Lâu lâu được dev trưởng đẹp trai mời khốn trà sữa . Còn chỉ kn code cho mình nữa.

Dev đã   Một tháng trước

Đún đún đún quá đi nè

Dev đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

D3v đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Làm gì về công ty cũ hoài vậy bạn? Mình đang làm việc tò mò về tên bạn quá

Mr Nobody (Người qua đường)  

Lần đầu tiên mình thấy cái công ty seed trắng trợn như vậy. Nó giống như kiểu, quán ăn ngon thì ko cần người vẫy, quán càng nát thì vẫy càng nhiều. Đi ngoài đường cái quán nào vẫy càng nhiệt tình thì mình càng ko dám vào!

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Nói thế ko sợ chó săn cắn hả bác

Dev đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Dev đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Dev đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Dev đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Dev đã đề nghị xóa ❌   Một tháng trước

Review nhảm, xoá giùm!

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Ẩn danh đã   Một tháng trước

ghen ăn tức ở thì muôn đời nát bạn ạ

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Review nhảm nhí, dislike

Dev (Dev)  

Lâu lâu ghé cty cũ. Kỉ niệm lại ùa về. Mình nhớ hồi mình làm refresher thì có a dev trưởng luôn gánh mình về mọi mặt, còn cho mình ăn trưa. Mình rất vui dc làm việc cũng với mn ở đây

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev intern đã   2 tháng trước

Bác nói chuẩn

Ẩn danh đã   Một tháng trước

Wow qua da

vui tính (dev)  

Ngoài học những kỹ năng mềm, kiến thức hay mà còn học về đạo đức làm người ở dision

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Công ty gì lượng review 5 sao ngang ngửa 1 sao.
Chắc chắn là tẩy trắng

Dev đã   2 tháng trước

K tẩy trắng đâu bác ơi. Có sao nói vậy thôi

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   2 tháng trước

Đạo đức làm người bao gồm những gì vậy bạn? Tò mò quá đi

Ẩn danh đã   12 ngày trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Dev (Dev)  

Lâu lâu ghé trang review nhớ xưa mình làm cty này. Mọi người đối xử vs mình rất tốt. Khá nhiệt tình chỉ dạy mình.

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Bác nói đúng vãi, tặng 1 like

Ẩn danh đã   3 tháng trước

Nói rất hay kkkk