Dien Quan Media & Entertainment (357)

Sản phẩm 51-150
34 Nguyễn Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Thầy ông nội (Thiền am bên bờ vũ trụ)  

Thằng color man bữa nay không thấy mang gái qua cho thầy chơi nhỉ. bình thường mỗi tháng m hay dắt con Nga xoài chua với con Trâm lâm đồng qua để thầy xả stress mà. mấy tháng nay k thấy dắt qua là thầy quạu đó nhan. thầy báo công an cái động điền quân chúng m chăn rau sạch cho chủ tịch là khối thằng đi tù theo thầy đó. thầy không nói giỡn đâu.

Nhất Nguyên đã   3 tháng trước

Lạy thầy … má cuoi đau bụng với thầy

biển đù bạn bủ đìn đã   3 tháng trước

thầy đợi con, con tuyển đào mới cho, chứ đồ này cũ rồi, 2022 ai ăn xoài chua chấm muối lâm đồng nữa :v