Dien Quan Media & Entertainment (357)

Sản phẩm 51-150
34 Nguyễn Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Khương Thị Dừa (Sếp con dungHR)  

Hồi làm trong này thấy con dungHR buscu thằng trọc, chơi chán nó đá qua cho thằng ông nội bên thiền am cùng lũ con ổng chơi tơi lol, ai nữ vào đây làm cẩn thận coi chừng giống con dungHR đó.