Dien Quan Media & Entertainment (357)

Sản phẩm 51-150
34 Nguyễn Thị Minh Khai District 1 Ho Chi Minh

Ông nội hr  

Thằng nào review khen đáo để cty chắc chắn là mấy thằng bệ dái điền quân chứ mẹ gì =)) còn ko là nợ lương nó bắt review tốt nó mới trả =))

DUNG(HR) đã   6 tháng trước

Đồ thứ ăn nói mất dạy.